top of page

Yeryüzü Günü

Güncelleme tarihi: 22 Nis 2022

Bence adı, orijinali olan Earth Day ifadesine daha uygun olması itibariyle, Yeryüzü Günü veya Gezegen Günü olabilirdi. Dilin ve kavramların, bazı şeylerin doğru şekilde anlamlandırılması bakımından ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı. En yakın yaşanabilir öte-gezegenin 4,2 ışık yılı uzakta olduğu, insanlığın oraya ulaşabilmek için henüz gereken seviyeye ulaşamadığı, belki kendi sistemimizden başka bir gezegen veya Ay'ı yaşanabilir hale getirebileceği ama insanlığın gidişatı itibariyle bu durumu yaşadığı gezegeni yok etmeden başarmasının pek olası görülmediği düşünüldüğünde, sahip olduğumuz yegane yaşanabilir gezegen olan Yeryüzü'nü, bizi var eden ve edecek olan bir sistemler bütünü olarak görmenin önemi ve elzemliği hiç bıkmadan pek çok kez vurgulanmalı bence. Onunla savaşmaktansa barış ve uyum içinde olmak, hem bize hem de tüm diğer varlıklarıyla yeryüzüne iyi gelecek...

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page