top of page

Turna göçü ve Anadolu Doğa Takvimi

Güncelleme tarihi: 22 Mar 2021

Bugün 2 Ekim ve Anadolu Doğa Takvimine göre turnaların göçü başlıyor.

Peki, nedir bu doğa takvimi?

Henüz ne Macellan dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamış, ne de Kepler Güneş Sistemi'ndeki işleyişin düzenini keşfetmişti. Ancak, bazı akıllı insanlar, üzerinde yaşadığı gezegenin işleyişini çözebilmek için doğayı izlemesi gerektiğini biliyordu. Algısı yüksek bireyler, yılların da deneyimiyle; ağaçların durumu, rüzgarların şiddeti, kuşların göçleri gibi doğada döngüsel olarak gerçekleşen olayları farkedebilmişti. Daha akıllı olanlar ise, bunları kayıt altına almış ve sonraki yıllarda referans olarak kullanmayı düşünmüşlerdi. İşte, böyle ortaya çıkmıştı "doğa takvimi" kavramı. İçinde yaşanılan enlem ve boylama göre değişkenlik gösterse de, o dönem koşullarında, belli bir coğrafyaya bağlı kalan toplumlar için oldukça düzgün çalışan, değerli bir referanstı.

Bugün ise, yine algısı yüksek bireyler bu referanstan gitgide daha uzaklaşıldığını ve belirsizliğin arttığını görebilirler. Maalesef, insanlığın kendini güdülediği üstün varlık olma yolunda, önemli bir mihenk taşı olarak geçilen Endüstri Devrimi'yle beraber bir şeyler yanlış gitmişti. Bunca gelişmenin ardında yatan; yaşamı insanlık için daha bilinir, daha tahmin edilebilir kılma amacından sapılmıştı. İnsanlık doğanın bilinen döngüsünü kırmış, yaşadığı gezegeni ve diğer yaşamları kendi kontrolü altına almak uğruna, telafisi zor bir süreç başlatmıştı. Hayata dair verilerimiz artıyordu ama vbu veriyi nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizden uzaklaştıkça, kendi elimizle yarattığımız, suni bir 'belirsizlik' ortamında yolumuzu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık. Neyse ki, gezegenimiz bu kötü gidişatın girdabına hemen kapılmayacak kadar dirayetli çıktı. Bu noktada geleceği düşünebilen ve buna göre yaşamı yönlendirebileceğini iddia eden tek canlı türü olarak, insanlığa düşen şey de oldukça basit; bencilliğinden vazgeçip, öncelikleri tekrar gezegenin doğal işleyişine yönlendirmek...


9 görüntüleme0 yorum

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page