top of page

DEĞİŞİME UYMAK MI, UYGUN DEĞİŞİMİ YAPMAK MI?

Dünya gezegeninde yaşayan 'insan' türünün, avcı-toplayıcı kabile üyelerinden, kentli topluluk üyelerine ve oradan da endüstriyel bir toplumun bireylerine dönüştüğü süreçte, 'gelişen dünya algısıyla' sahip olduğu değerleri kaybettiği bir dönüşüm içinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.


Doğanın milyonlarca yılda, acele etmeden gerçekleştirdiği deneme-yanılmalarla son haline ulaşan insan türü; özellikle kendi geleceğini kendisinin tayin edebileceğini anladıktan sonraki dönemde hızla yaptıklarıyla büyük bir gelişme gösterirken, yaşamsal değerlerini kaybetmesi sonucu, yaşadığı gezegenin bir "yok oluşa" sürüklendiğini neredeyse fark edememiştir ! Öyle ki, artık türün ortak geleceğini korumak bir değer olmaktan çıkmış; gücü ele geçirenler, güçlerini tescillemek ve/veya artırmak için doğal çevreyi ve türlerini yok etmeyi dahi göze almışlardır. Güce sahip olmanın ve devam ettirebilmenin bir gereksinimi olarak yeni kaynaklar bulma güdüsü, türün koskoca bir gezegenin en ücra köşelerini bile keşfedebilmesine imkan tanımıştır. Ancak tüm bu gelişmeler, keşfedilen değerlerin korunmasına katkı yapmadığı gibi bilinçli olarak yok edilmesine bile sebep olmuştur. Pekiyi; günümüze gelinceye kadar olan süreçte türün izlediği bu değer kaybının sonucu ne olmuştur ?

Nedendir bilinmez ama kimileri, gezegenin artık türün geleceğine cevap vermediğinden (bu durumu yaratmış olmanın utancını da barındırır mı bilinmez ama sorgulamaya oldukça açık) eldeki kaynakları başka gezegenlere yerleşmek üzere harcamaya başlamışlardır. Bu konuya harcanan ve harcanmaya devam etmesi gereken bütçe miktarı o kadar büyüktür ki, bu durum gücü elinde tutanların gözünü kör etmiş ve aslında insan türünün kurtuluşu için; milyonlarca yıldır, kayasından suyundan, bakterisine hayvanına kadar diğer tüm varlıklarla bir arada adapte olduğu yaşamı, yani 'Dünya Gezegeni'nin kurtarılmasının gerektiği gerçeğini göz ardı etmelerine sebep olmuştur. Medeniyetin gelişmesinin vazgeçilmez bir sonucu gibi algılanan/algılatılan böylesi bir tercih gerçekten türün kurtuluşu olabilir mi ? Aslında cevap, bakmasını bilenler için basit ! Maalesef ki, geldiğimiz noktada başka gezegenlerde türün adapte olabileceği gibi bir yaşam kurmak için gereken teknolojiyi geliştirme hızı, halihazırda yaşadığı gezegeni yok etme hızının epey gerisindedir. Kaldı ki, bu gezegende yaşarken bile aşamadıkları zorlukların kat be kat fazlasına maruz kalınacağı "uzay seyahatlerinin" nasıl tamamlanabileceği bile büyük bir muammadan ibarettir !

Eğer insan türü gerçekten bir kurtuluş istiyorsa, türün odaklanması gereken şey: kaynakların "nereye?", "hangi amaca" harcandığını iyi tespit etmek ve üzerine doğduğu ve "ev"i olan bu gezegeni nasıl koruyabileceğine dair bir çözüm bulmaktır. Bunun da gerçekleşmesinin temeli, kanımca, "erdem" denen değerler silsilesini toplumlarına yaymanın yollarını bulmaktan geçer...


42 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page