İmgesel

İmgesel

Yer: Sincan, Ankara

Tarih: 2017

Baskı boyutu oranı 4:3'tür