top of page

Dünya Su Günü ve Covid

Her canlı için hayatın en temel gereksinimlerinden biri olan 'su', evrenin sonsuzluğuna kıyasla 'soluk mavi bir nokta (*)' gibi görünen Dünya'mızın yaşanılabilir hale gelmesindeki en temel olgudur. İlk canlıların ortaya çıktığı ortam ve canlılığın sürdürülebilmesinde elzem olması sebebiyle, olgusal olduğu kadar algısal olarak da özel bir yeri vardır zihnimizde.

Tarih boyunca en küçük yerleşim yerinden en görkemli medeniyetlere kadar, yaşanacak yer olarak su kenarları tercih edilmiştir. Düşüncenin insan hayatında önemli bir yer edinmeye başladığı dönem de onunla başlar desek yalan olmaz. Thales ilk yaratıcı maddenin 'su' olduğunu söylemiştir. Antik dönemlerde dört temel element olduğuna inanılırdı ve su da bunlardan biriydi. Antik Mısır'dan Mezopotamya'ya, Pers'lerden Antik Yunan'a kadar hayati değerlerin yanında, estetik kaygıyla üretilen her peyzajda su da yer almıştır.

Artık gündemin bir numaralı konusu olan #Korona salgınında bile alınabilecek ilk ve en basit tedbirlerin başında su ile temizlik gelmekte. Yani suyun yaşamsal öneminin tartışılmazlığı bir kez daha teyit edilmiş oldu...

Doğal kaynaklarımızın küresel ısınma, tahribat, kirlilik gibi tehlikelere karşı korunmasının ne kadar elzem olduğuna bir vurgu yapmak amacıyla ilan edilen hashtag#DünyaSuGünü kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek üzere dünyanın her yerinde 22 Mart'ta kutlanırken, bir kez daha su kaynaklarını sadece kendimiz için değil, tüm canlılık için korumak gerektiğinin bilincine varabilmemiz dileğiyle kutlu olsun....

*: Carl Sagan'ın Cosmos belgeselinde Dünyamız için yaptığı tanımdan alınmıştır...
13 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page